Vojtech Szabó SYMPHONIC TANGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je zaměřený na „argentinské tango nuevo“, na které brazilský
skladatel Astor Piazzolla povýšil ohnivý tanec španělského regionu. Uslyšíte
dva nádherné koncerty „Aconcaqua“ a „Concierto de Necàr“, v jejichž
orchestrálním obsazení dominuje akordeon. „Aconcaqua“ je třívětý sólový
koncert pro bandoneon. Vojtěch ho interpretuje na klasickém akordeonu za
doprovodu komorního orchestru. „Concierto de Nacàr“ je napsán, kromě
hlavního sólového akordeonu, pro dalších osm sólistů. Sólové party většinou
hrají vybraní hráči spolupracujícího orchestru. Třetí skladbou koncertu je „Tres
minutos con la realidad“, orchestrální dílo se sólovým akordeonem. Jsou to „tři minuty
reality“ podle Piazzolly. Celý program je obohacen o sólovou složku, kde Vojtěch hraje
známá ohnivá tanga Astora Piazzolly, jako například Libertango, Oblivion, Yo soi Maria.
Jako kontrast zařazuje sólista do programu Minuet and Badinerii Johanna Sebastiana
Bacha 2´45´.

 
Program:
Astor Piazzolla: Aconcagua (Concierto para bandoneon) 22´05´´
Allegro Marcatto – Moderato – Presto
Astor Piazzolla: Concierto de Nacar 17´05´´
Presto – Lento Melancólico – Allegro Marcato
Astor Piazzolla: Tres minutos con la realidad 3´20´´